Country is Bangladesh (BD):

Region is: Dhaka

Cities are:  Badda Brahmanbaria Chhota Angutia Dhaka Dhamrai Faridpur Gazipur Jamalpur Joydebpur Khalishpur Kushtia Madaripur Manikganj Mirzapur Mymensingh Nagar Narayanganj Pabna Palang Pirgachha Rajshahi Sirajganj Sonargaon Tungi

Latitude: 23.9020833333333 Longitude: 89.9808333333333